Ètica i transparència

Verificació del Compliment

Prevenció del blanqueig de capitals

D'acord amb els principis recollits en el seu Codi ètic, el Grup Catalana Occident està fermament compromès amb el fidel compliment de la normativa aplicable a la seva activitat, tant la imperativa com aquella que hagi assumit voluntàriament.

Addicionalment, i amb la finalitat de fomentar la transparència i contribuir al manteniment de la confiança dels seus grups d'interès sobre aquest compromís, el Grup disposa d'un marc de govern corporatiu sobre la prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme que recull les mesures i els procediments de control intern aplicables en aquesta matèria.

Protecció de dades personals i la seguretat de la informació

 

 

 

 

Al seu torn, el Grup ha desenvolupat un marc de govern corporatiu sobre la protecció de dades personals i la seguretat de la informació, en el qual es compromet a fer un tractament de les dades personals de les persones físiques que s'hi relacionen ajustat als principis següents:

Licitud, lleialtat i transparència en el tractament de les dades personals

Exactitud

Limitació de la finalitat

Limitació del termini de conservació

Minimització de les dades a les estrictament necessàries

Integritat i confidencialitat

Responsabilitat proactiva i rendició de comptes