Sostenibilitat

Grups d'interès

La nostra relació amb els diferents grups d'interès es basa en un diàleg constant i transparent. El Grup Catalana Occident estableix compromisos específics amb cadascun d'ells que es recullen en el seu Codi ètic.

Saber-ne més

Compromisos internacionals

El Grup Catalana Occident està adherit als principis del Pacte Mundial i està compromès amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. És signatari d'UNEP-FI Principis per a la sostenibilitat en assegurances i UNPRI Principis per a la inversió responsable.

Saber-ne més

Materialitat

La identificació de la materialitat del Grup Catalana Occident integra els assumptes crítics i d'alta rellevància per a la sostenibilitat de l'organització. Aquests temes es relacionen amb els estàndards GRI reportats i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Saber-ne més