Finances sostenibles

Inversió responsable

Inversió responsable

Com a signant dels Principis d'Inversió Responsable (PRI) de les Nacions Unides, el Grup Catalana Occident s'ha unit al compromís d'aconseguir un sistema financer global i sostenible mitjançant la incorporació de factors ambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) en les seves decisions d'inversió i en l'exercici actiu de la propietat.

A través de la política d'inversió responsable, el Grup estableix els principis i criteris ASG a tenir en compte en les seves inversions financeres. Aquesta Política és complementària als principis de gestió d'inversions establerts al Grup, que parteixen d'un principi de prudència en les actuacions i que tenen com a principal objectiu assegurar els compromisos assumits amb els clients al llarg del temps, amb una adequada diversificació de les carteres.

Estratègia d'inversió responsable

El Grup ha establert els principis d'actuació següents per avançar en la incorporació de les qüestions ASG als processos d'anàlisi i de presa de decisions pel que fa a la gestió d'inversions.

Principis d'exclusió:

 

Screening negatiu en funció de l'activitat sectorial

S'exclou la inversió en aquelles companyies en les quals part de la seva activitat es fa en determinats sectors econòmics exclosos.

Screening normatiu

S'exclou la inversió en aquelles companyies l'acompliment de les quals es considera controvertit.

Principis d'integració:

 

Inversions de temàtica sostenible

S'incrementa la inversió en els projectes encaminats a la transició cap a una economia baixa en carboni, més eficient en l'ús dels recursos i més sostenible.

Inversions d'impacte

S'incrementa la inversió en els projectes encaminats a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).