Accés a la informació financera per a accionistes i inversors

Magnituds principals

Grup Catalana Occident s'ha centrat a impulsar l'activitat d'acord amb els seus tres pilars estratègics: creixement, rendibilitat i solvència.

Saber-ne més
Resultat consolidat
468,3M €
73,4%
Volum de negoci
4.882,5M €
+7,1%

Rànquing i evolució del sector

Facturació en primes del sector assegurador a Espanya, rànquing, quota de mercat i evolució.

Saber-ne més
Grup assegurador més gran d'Espanya

Pagament a proveïdors

Període mitjà de pagament a proveïdors

Saber-ne més

Ratings

L'opinió de les agències de qualificació creditícia sobre les entitats del Grup

Saber-ne més