Grups d'interès Grup Catalana Occident

La nostra relació amb els diferents grups d'interès es basa en un diàleg constant i transparent. El Grup Catalana Occident estableix compromisos específics amb cadascun d'ells que es recullen en el seu Codi ètic.

Empleats

L'equip humà és el principal actiu per crear valor als clients i als accionistes de les entitats del Grup. Ens comprometem a garantir la igualtat d'oportunitats, una retribució justa, formació permanent i a facilitar la conciliació laboral i familiar.

Clients

L'objectiu principal de la relació de les entitats del Grup Catalana Occident amb els seus gairebé quatre milions de clients és oferir-los productes competitius i un servei de qualitat, basat en un assessorament personal, transparent i íntegre.

Accionistes, inversors i analistes

Aquests grups són claus per a la sostenibilitat en el temps de l'organització, que es compromet a treballar per aconseguir un retorn a la seva inversió mitjançant una gestió prudent dels riscos, el desenvolupament d'una estratègia a llarg termini i la transparència en la informació.

Distribuïdors/mediadors

La xarxa d'agents facilita la relació de les entitats amb el seu entorn. Ells hi contacten, generen confiança per entendre les necessitats particulars i aporten valor a través de la seva professionalitat i proximitat. El Grup es compromet a donar-los suport continu en el seu desenvolupament professional i equitat en la remuneració.

Col·laboradors i proveïdors

Són els prestadors de serveis especialitzats, el servei dels quals és essencial per a la realització de l'activitat asseguradora. El Grup garanteix objectivitat i imparcialitat en la selecció i la contractació, i igualtat de tracte i de transparència en la gestió.

Societat

El Grup Catalana Occident basa el seu model de negoci en el respecte vers les persones i a contribuir positivament en l'entorn i en els seus grups d'interès. El compromís assumit amb les societats en què opera està vinculat al desenvolupament econòmic, al benestar i a l'ocupació de qualitat des de fa més d'un segle. L'acció social s'articula a través de la Fundació Jesús Serra.