Estratègia de sostenibilitat

Aliances internacionals

El Grup Catalana Occident està adherit als principis del Pacte Mundial i està compromès amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. És signatari d'UNEP-FI Principis per a la sostenibilitat en assegurances i UNPRI Principis per a la inversió responsable.

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

El negoci de les companyies del Grup i els projectes de la Fundació Jesús Serra impacten en els ODS de manera intrínseca per la mateixa naturalesa de les seves activitats essencials. Aquestes entitats estan impulsant noves iniciatives que es concreten en accions, programes i informació publicada sobre alguns d'aquests objectius.

Pacte Mundial

El Grup manté la seva adhesió als deu principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides, això implica el compromís d'alinear les seves estratègies i operacions amb aquests principis universalment reconeguts, que s'agrupen en quatre àrees: drets humans, estàndards laborals, medi ambient i corrupció.

UNEP-FI Principis per a la sostenibilitat en assegurances

El Grup s'ha adherit el 2020 als Principis per a la Sostenibilitat en Assegurances (PSI) elaborats per la Iniciativa Financera del Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient, que constitueixen un marc de referència per al sector en l'intent de fer front als riscos i oportunitats socials, ambientals i de governança. Més informació en l'Informe a l'PSI 2022.

UNPRI Principis per a la inversió responsable

Conscient que l'exercici de la seva responsabilitat empresarial pot contribuir a una economia global integral i estable que ajudi a protegir els actius del món, el Grup Catalana Occident és signatari dels Principis d'Inversió Responsable (PRI) acordats per l'ONU el 2005.

Aliança d'Asseguradores per Zero Emissions Netes

Grup Catalana Occident forma part de l'Aliança d'Asseguradores per Zero Emissions Netes (NZIA, per les sigles en anglès), convocada per l'ONU, assumint el compromís de descarbonització de les seves carteres a zero emissions netes de gasos d'efecte hivernacle (GEI) a l'any 2050 i evitar així un augment de la temperatura global per sobre de l'objectiu de París de 1,5 °C.