Estructura de govern

Informes anuals del govern corporatiu

Informació que segueix les pautes establertes per la normativa en matèria de transparència de les entitats cotitzades.