Consell d'Administració

Álvaro Juncadella de Pallejá

Álvaro Juncadella de Palleja
Álvaro Juncadella de Pallejá

Biografia:

Nascut a Barcelona el 1979

Llicenciat en Dret per la Universitat Abat Oliba CEU

Representant de GESTIÓN DE ACTIVOS Y VALORES, S.L.:

Societat de nacionalitat espanyola (anteriorment MUSCIA, SA), amb domicili a Barcelona, passeig de Gràcia, 37, 3r 1a i CIF núm. B-58441221, constituïda a Barcelona en data 1 de gener de 1988 davant del notari Bartolomé Masoliver Ródenas i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 35753, foli 105, full B-43313.

Altres càrrecs rellevants:

  • Representant del conseller de Gestión de Activos y Valores, S.L., en el Consell d'Administració de Seguros Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • Administrador de Melco Capital, S.L.
  • Lead Project Manager de Ndtang 90, S.L.
  • Administrador de Warehouse Stock, S.L.
  • Director executiu de Gestión de Activos y Valores, S.L.
  • Administrador de Trasteros Bcn, S.L. i Unión de Trasteros, S.L.
  • Patró de la Fundació Jesús Serra