Principals magnituds financeres

Anàlisi del president

"El 2019 ha estat un any rellevant per al Grup perquè hem mantingut el nostre creixement rendible en un entorn en què s'ha constatat una certa desacceleració de l'economia."

José M. Serra President

Jose María Serra Imatge presidente Grupo Catalana Occidente

Benvolguts accionistes, col·laboradors i clients,

M'agradaria compartir amb vosaltres l'informe anual del 2019 en què presentem les principals magnituds i fites de l'exercici, així com altres aspectes de la nostra estratègia i cultura corporativa.

El 2019 ha estat un any rellevant per al Grup perquè hem mantingut el nostre creixement rendible en un entorn en què s'ha constatat una certa desacceleració de l'economia.

En termes de resultats, el Grup va arribar el 2019 a un benefici consolidat de 424,5 milions d'euros, un 9,9% més respecte a l'exercici anterior, mentre que els ingressos van repuntar un 4,7% fins als 4.547,7 milions d'euros. Aquestes dades reflecteixen el comportament sòlid de les dues línies d'activitat del Grup: negoci tradicional i assegurança de crèdit.

Precisament, a finals de l'any, vam anunciar la creació d'una nova figura per al negoci tradicional, que és el que desenvolupem a través de les companyies Assegurances Catalana Occident, Plus Ultra Seguros, Seguros Bilbao i NorteHispana Seguros. L'objectiu d'aquesta nova figura és reforçar l'estructura de l'organització en aquesta activitat i, per això, s'ha nomenat Juan Closa director general del negoci tradicional del Grup.

En el negoci de l'assegurança de crèdit, també es va produir el nomenament de David Capdevila com a CEO d'Atradius N.V., que succeeix Isidoro Unda. L'Isidoro ha posat fi a la seva trajectòria després de 12 anys com a primer executiu de l'asseguradora de crèdit. Vull reiterar el meu agraïment a l'Isidoro per la seva dedicació, esforç i entrega durant aquests anys perquè amb això ha contribuït al posicionament d'Atradius com una firma líder en l'assegurança de crèdit en l'àmbit internacional.

A més, m'agradaria felicitar en Juan i en David pels seus nous nomenaments, dos professionals que durant els anys han demostrat el seu compromís i lideratge en el Grup. Sense cap mena de dubte, sabran afrontar satisfactòriament els desafiaments actuals.

Seguint amb la repassada de les principals magnituds, cal destacar la millora de les ràtios combinades, del 90,4% en el negoci tradicional i del 73,4% en l'assegurança de crèdit. Pel que fa a la solidesa patrimonial, els recursos permanents a valor de mercat es van situar en 4.584,8 milions d'euros a tancament del 2019, fet que representa un increment del 17,3%. Tot això reforça la nostra posició de solvència, que se situa en el 213%.

Quant a les inversions, ens vam caracteritzar per seguir una política de gestió prudent i diversificada, amb una distribució de la cartera d'inversions estable. Durant el 2019 hem ampliat la nostra posició en tresoreria i dipòsits, i hem incrementat la nostra exposició a actius immobiliaris amb la compra de diversos edificis d'oficines, llogats a tercers, ubicats principalment en zones prime de Madrid i Barcelona. Això ens permet obtenir unes rendibilitats atractives malgrat l'entorn financer de baixos tipus d'interès que estem vivint.

Així mateix, m'agradaria assenyalar que el mes de febrer vam tancar la compra d'Antares, firma especialitzada en assegurances de vida, accidents i salut, i que també opera en els col·lectius d'empleats del Grup Telefónica. Estem molt satisfets amb la seva integració, ja que ens permet situar-nos en el top 10 dels grups asseguradors del ram de salut. L'impacte de la seva incorporació al balanç ha estat de 1.113,1 milions d'euros en actius. Així mateix, representa l'ampliació de 18.000 professionals en el quadre mèdic i la incorporació de 245.000 nous clients.

El 2020, els nostres objectius se centren a avançar en el desenvolupament de les nostres xarxes de distribució, la gestió tècnica del negoci assegurador i de les inversions, la innovació i les noves tecnologies. Precisament, aquestes dues últimes palanques són clau per afrontar un dels grans reptes del sector assegurador: l'orientació al client.

Permeteu-me que remarqui aquesta qüestió perquè l'orientació al client cada vegada està més vinculada a la digitalització i les noves tecnologies. Entenem la digitalització com un instrument que ha de servir per acostar-nos i adaptar-nos al client, donar resposta a les seves necessitats, però també per millorar els nostres processos i ser més eficients.

Si fixem la mirada més enllà del 2020, considero que com a grup assegurador no podem ignorar els reptes que la longevitat ens plantejarà en relació amb el benestar i la qualitat de vida de les persones. Altres reptes seran les noves tendències en la mobilitat i l'adaptació a noves formes de consum impulsades per la tecnologia.

Per descomptat que el sector assegurador pot i ha de tenir un paper molt rellevant per satisfer aquestes noves necessitats dels ciutadans. La nostra vocació ha de ser, més que mai, ajudar les persones a afrontar les diverses etapes de la seva vida amb seguretat i benestar. Per això, com a grup ens preocupem per preveure i entendre adequadament aquestes necessitats i estar preparats per seguir exercint un paper clau en la societat.

Formem part d'un sector, l'assegurador, que és fonamental en la vida dels ciutadans. Aquest rol ha guanyat rellevància des de la passada crisi econòmica, quan les asseguradores no només no van necessitar ajudes públiques, sinó que van ser capaces de créixer en resultat i millorar els seus marges de solvència, generant ocupació i complint amb tots els seus compromisos.

Així, la vocació del Grup Catalana Occident és crear un negoci sòlid i generar valor social sostenible. El valor social és el resultat d'orientar la nostra activitat no només a l'obtenció de resultats sòlids sinó a afavorir el benestar de les persones que componen els nostres grups d'interès i del conjunt de la societat.

En aquest sentit, l'acció social de la responsabilitat corporativa del Grup Catalana Occident es canalitza a través de la tasca de la Fundació Jesús Serra, que s'articula a l'entorn de cinc eixos: empresa i docència, acció social, promoció de les arts, esport i investigació.

No voldria acabar sense agrair novament la vostra confiança i suport, així com el suport dels nostres mediadors. Tots els que formem part del Grup Catalana Occident treballem per ser una organització en creixement, solvent i innovadora, fins i tot en un entorn complex i en transformació. Us convido a continuar donant suport a la creació de valor a mitjà i llarg termini.

José M. Serra

President